Milko Kovačević, predsjednik

Alida Nuhodžić, član

Biserka Bulatović, član

Marko Stojanović, član

Slobodan Nanevski, član